Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Ιππόδρομος Κωνσταντινούπολης

Πληροφορίες για τον Ιππόδρομο της Κωνσταντινούπολης μπορείτε να δείτε εκεί.