Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

Αυτοκράτορες του Βυζαντίου

Πηγή: www.ekpaideusi.com και Βικιπαίδεια

Δυναστεία του Κωνσταντίνου: 324 - 379 μ.Χ.

Κωνσταντίνος Α' ο Μέγας

324-337 Κωνσταντίνος Α' ο Μέγας
337-353 Κωνστάντιος Β'
353-361 Κωνστάντιος Β'
361-363 Ιουλιανός
363-364 Ιοβιανός

364-378 Ουάλης

378-379 Γρατιανός


Δυναστεία του Θεοδόσιου: 379 - 457 μ.Χ.

Δυναστεία του Λέοντα: 379 - 457 μ.Χ.

Δυναστεία του Ιουστίνου: 518 - 610 μ.Χ.

Δυναστεία του Ηρακλείου: 610 - 717 μ.Χ.

Δυναστεία των Ισαύρων: 717 - 820 μ.Χ.

Δυναστεία του Αμορίου: 820 - 867 μ.Χ.

Δυναστεία των Μακεδόνων: 867 - 1057 μ.Χ.
Ζωή Α'
867-886 Βασίλειος Α'
886-912 Λέων ΣΤ' ο Σοφός
912-913 Αλέξανδρος του Βυζαντίου

913-959 Κωνσταντίνος Ζ' ο Πορφυρογέννητος (συμβασιλέας με τον Ρωμανό Λακαπηνό 920-944)
959-963 Ρωμανός Β'
963-969 Νικηφόρος Β' ο Φωκάς
969-976 Ιωάννης Α' ο Τσιμισκής
976-1025 Βασίλειος Β'
ο Βουλγαροκτονος
1025-1028 Κωνσταντίνος Η'

1028-1050 Ζωή Α' (συμβασίλισσα με τους διαδοχικούς συζύγους της)
1028-1034 Ρωμανός Γ' ο Αργυρός
1034-1041 Μιχαήλ Δ' ο Παφλαγών
1041-1042 Μιχαήλ Ε' ο Καλαφάτης
1042-1055 Κωνσταντίνος Θ' ο Μονομάχος
1055-1056 Θεοδώρα (δεύτερη βασιλεία)
1056-1057 Μιχαήλ ΣΤ' ο Στρατιωτικός

Δυναστεία των Δούκων: 1057 - 1081 μ.Χ.
Κωνσταντίνος Ι' Δούκας και Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα
1057-1059 Ισαάκιος Α' Κομνηνός
1059-1067 Κωνσταντίνος Ι' Δούκας
1067-1071 Ρωμανός Δ' Διογένης

1071-1078 Μιχαήλ Ζ' Δούκας (Παραπινάκης)
1078-1081 Νικηφόρος Γ' Βοτανειάτης

Δυναστεία των Κομνηνών: 1081 - 1185 μ.Χ.

Δυναστεία των Αγγέλων: 1185 - 1204 μ.Χ.
Αλέξιος Δ'
1185-1195 Ισαάκιος Β' Άγγελος
1195-1203 Αλέξιος Γ' Άγγελος
1203-1204 Ισαάκιος Β'
(για Β' φορά μαζί με το γιο του Αλέξιο Δ')
1203-1204 Αλέξιος Δ'
1204.....  Αλέξιος Ε' Δούκας, ο Μούρτζουφλος (σφετεριστής)

Δυναστεία των Λασκαρίδων (Αυτοκρατορία της Νίκαιας):  1204 - 1261 μ.Χ.

Δυναστεία των Παλαιολόγων: 1261 - 1453 μ.Χ.
Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος Δραγάτσης
1261-1282 Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος
1282-1295 Ανδρόνικος Β'
1295-1320 Ανδρόνικος Β'
μαζί με το γιο του Μιχαήλ Θ'
1320-1328 Ανδρόνικος Β'
1328-1341 Ανδρόνικος Γ' ο Νέος
1341-1376 Ιωάννης Ε'

1347-1354 Ιωάννης ΣΤ' Καντακουζηνός (συμβασιλέας)
1376-1379 Ανδρόνικος Δ' Παλαιολόγος (γιος του Ιωάννη Ε')
1379-1391 Ιωάννης Ε' (για δεύτερη φορά)
1390...... Ιωάννης Ζ' (γιος του Ανδρόνικου Δ', σφετεριστής)
1391-1425 Μανουήλ Β'

1425-1448 Ιωάννης Η'

1448-1453 Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος Δραγάτσης


1453 Άλωση της Κωνσταντινούπολης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου